Fakta

CVR: 39085860.

Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 Kbh. Ø, Tlf. 33 36 95 95, https://www.hdi.global/dk/dk – Forsikringen er geografisk begrænset til at dække Danmark – undtaget Grønland og Færøerne.

Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlemmer af Ejendomsmæglernes landsorganisation – www.elo-maegler.dk

Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk. www.erhvervsstyrelsen.dk

 

Medarbejdere:

Bo Lynge, indehaver og ejendomsmægler

 

Jonas Bank Olesen, ejendomsmægler

Mette Pedersen, ejendomsmægler

Mai Hallberg Møller, ejendomsmægler

Lisa Kyhnau, Salg & Vurdering

Malte Bering,  Salg & Vurdering

 

Heidi Skodborg, marketingchef / grafiker

 

Tine Oxvig Sivesgaard, ejendomsmægler assistent

Kirstine Norre, ejendomsmæglerelev assistent

Sara Effersø Nielsen, ejendomsmæglerelev assistent

 

 

Samarbejdsaftaler:

Spar Nord Bank

Nordjyske Bank

Jyske Bank

Lån og Spar Bank

Handelsbanken

Alm. Brand Bank

Dansk Boligforsikring via Willis

Nem Forsikring

Frida Forsikring

 

 

Der modtages provision, vederlag, rabat for fremskaffelse af/henvisning til:

Dansk Boligforsikring via Willis

Nem Forsikring

Frida forsikring

Husejernes

Lån & Spar Bank

Kontakt os for yderligere oplysninger om provisions, vederlagets eller rabattens størrelse.

 

Forbrugerklageloven

Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.”

Såfremt der opstår en tvist med en forbruger, hvor ejendomsmæglervirksomheden afviser forbrugerens krav helt eller delvist, skal ejendomsmæglervirksomheden give forbrugeren oplysning om, at tvisten kan indbringes for Klagenævnet for Ejendomsformidling. Oplysningen skal gives skriftligt eller på andet varigt medie.

Læs den nye forbrugerklagelov her: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=169709.

 

EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION

Vi er medlem af ejendomsmæglernes landsorganisation. EL har som hovedformål at varetage medlemmernes og branchens interesser i forhold til politiske beslutninger, medvirke ved høringer og i udvalg i forbindelse med udarbejdelse af ny lovgivning, udarbejdelse af regelsæt og videre uddannelse af vore medlemmer. At sikre, at vore medlemmers kunder er garanteret en kvalificeret ejendomsmæglers bistand i forbindelse med køb og salg af ejendom. Alle EL’s medlemmer opfylder den til enhver tid gældende lovgivnings krav om forsikringsdækning og garanti.

 

Se vores sitemap her.