Mission, vision og værdier

Mission:

Vi formidler private boligejendomme i Aalborg og omegn samt de omkringliggende større byer på et højt fagligt niveau, på en innovativ og virksom måde og ved hjælp af moderne og elegante marketingskanaler.
Vi leverer markedets flotteste boligpræsentation og den bedste og mest personlige kundeoplevelse.

Vision:

Vi vil være den foretrukne og største uafhængige ejendomsmægler i Aalborg og være det naturlige alternativ i de større byer omkring Aalborg.

Værdier:

Passion/dedikation
Vi brænder for faget og elsker vores job. Mæglerjobbet er en livsstil - vi er ildsjæle.

Innovative og nytænkende
Vi er firstmovers, når vi kan og når det giver mening. Vi skubber til rammerne for faget og udfordrer fremtidens ejendomsmægler set-up.

Lokal og jordnær
Vi kender området ud og ind. Ansatte er alle bosat i byen. Vi elsker Aalborg. Vi er stolte af vores egn.

Uafhængig og fri
Aalborg Mægleren er en fri, uafhængig og privatejet virksomhed, som går sine egne veje. Vi er ikke underlagt nogle rammer. Vi elsker at bestemme selv og tilpasse produktet til markedet præcis, som vi finder det bedst.

Jernvilje
Vi går det ekstra skridt, gør den ekstra ting. Vi hjælper hinanden og løfter i flok.

Ambitiøs
Aalborg Mægleren er en kommerciel virksomhed. Vi er her for at skabe resultater – Vi vil vinde. Vi er ambitiøse og realistiske. Vi har kompetente medarbejdere, der alle tager fælles ansvar for vores mål. Vores lyst til at vinde er større end vores frygt for at tabe.

Professionelle
Vi er professionelle og de bedste i branchen. Vi arbejder konstant på at forbedre vores kompetencer. Vi forventer også, at vores samarbejdspartnere tænker og arbejder professionelt i alle faser af et samarbejde.

Stræbsomme
Vi arbejder og lever passioneret. Vores passion smitter af på vores kunder. Aalborg Mægleren er stræbsom, forandringsparat og nyskabende. Passionen er omdrejningspunkt for alt, hvad vi gør. Vi tager ansvar for evt. udfordringer og tror altid på forbedringer.

Åbenhed
Vi deler viden med tillid, også vores fejl. Vi agerer altid i kundens interesse. Vi beskriver os som de personer vi er og det virksomheden er.

Respekt
Personlige og faglige forskelligheder respekteres og værdsættes hos os. Alle medarbejdere er lige værdifulde. En virksomhed, hvor fælles mål og beslutninger respekteres og efterleves i alle led.

Alt hvad vi gør, har til formål at ALLE kunder FINDER HJEM. Alle har brug for et hjem og vores fornemste opgave er at løse denne opgave for vores kunder. Vores værdier udtrykker den kultur, vi ønsker at skabe. En kultur hvor medarbejderne brænder for virksomheden og hvor vi arbejder tæt sammen og tager ejerskab for opgaven med at sælge boligen og dyrker evnen til at gøre en forskel for dig og dit boligsalg.

Vi gør det sammen - og endda med stor begejstring.