OM OS

Om os

Aalborg Mægleren så dagens lys for første gang i 2012, hvor Bo Lynge stiftede ejendomsmæglerfirmaet med fokus på de gode gammeldags dyder og personlig service. Allerede 3 dage efter stiftelsen var første handel i hus, og lige siden har vi, hos Aalborg Mægleren, arbejdet med fuld fart, fokus på tillid, ærlighed og tryghed og en udpræget vilje til at gøre vores bedste for vores kunder.

Vi er den personlige, tilstedeværende mægler, der faktisk gerne vil tale med dig. Vi betragter det som et privilegium at betjene dig - det er det, som vi er her for - og boligsalg er ikke noget, du skal nøjes med at selvbetjene dig til!

Med mere end 30 år i branchen har vi et solidt fodfæste og en udpræget erfaring - og så ved vi, at alle finder hjem.

Information

CVR: 40910182.

Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 Kbh. Ø, Tlf. 33 36 95 95, https://www.hdi.global/dk/dk – Forsikringen er geografisk begrænset til at dække Danmark – undtaget Grønland og Færøerne.

Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlemmer af Ejendomsmæglernes landsorganisation – www.elo-maegler.dk

Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk

MEDARBEJDERE:

Bo Lynge, Indehaver og ejendomsmægler

Mai Hallberg Møller, Butikschef og ejendomsmægler

Mette Lange, Ejendomsmægler

Morten Bloch Vingaard, Salg & vurdering

DER MODTAGES PROVISION, VEDERLAG, RABAT FOR FREMSKAFFELSE AF/HENVISNING TIL:

Dansk Boligforsikring via Willis
Frida forsikring

Kontakt os for yderligere oplysninger om provisions, vederlagets eller rabattens størrelse. 

FORBRUGERKLAGELOVEN

Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.

Såfremt der opstår en tvist med en forbruger, hvor ejendomsmæglervirksomheden afviser forbrugerens krav helt eller delvist, skal ejendomsmæglervirksomheden give forbrugeren oplysning om, at tvisten kan indbringes for Klagenævnet for Ejendomsformidling. Oplysningen skal gives skriftligt eller på andet varigt medie.

Læs den nye forbrugerklagelov her: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=169709

EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION

Vi er medlem af ejendomsmæglernes landsorganisation. EL har som hovedformål at varetage medlemmernes og branchens interesser i forhold til politiske beslutninger, medvirke ved høringer og i udvalg i forbindelse med udarbejdelse af ny lovgivning, udarbejdelse af regelsæt og videre uddannelse af vore medlemmer. At sikre, at vore medlemmers kunder er garanteret en kvalificeret ejendomsmæglers bistand i forbindelse med køb og salg af ejendom. Alle EL’s medlemmer opfylder det til enhver tid gældende lovgivnings krav om forsikringsdækning og garanti.