INFO OM OS

CVR: 39085860.

Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 Kbh. Ø, Tlf. 33 36 95 95, https://www.hdi.global/dk/dk – Forsikringen er geografisk begrænset til at dække Danmark – undtaget Grønland og Færøerne.

Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlemmer af Ejendomsmæglernes landsorganisation – www.elo-maegler.dk

Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk

MEDARBEJDERE:

Bo Lynge, indehaver og ejendomsmægler
Mette Pedersen, ejendomsmægler
Mai Hallberg Møller, butikschef og ejendomsmægler
Jesper Jensen, salg & vurdering
Malte Bering, salg & vurdering
Tine Oxvig Sivesgaard, ejendomsmægler
Kirstine Norre Nielsen, ejendomsmægler

 

SAMARBEJDSAFTALER:

Handelsbanken
Dansk Boligforsikring via Willis
Nem Forsikring
Frida Forsikring 

DER MODTAGES PROVISION, VEDERLAG, RABAT FOR FREMSKAFFELSE AF/HENVISNING TIL:

Dansk Boligforsikring via Willis
Nem Forsikring
Frida forsikring

Kontakt os for yderligere oplysninger om provisions, vederlagets eller rabattens størrelse. 

FORBRUGERKLAGELOVEN

Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.

Såfremt der opstår en tvist med en forbruger, hvor ejendomsmæglervirksomheden afviser forbrugerens krav helt eller delvist, skal ejendomsmæglervirksomheden give forbrugeren oplysning om, at tvisten kan indbringes for Klagenævnet for Ejendomsformidling. Oplysningen skal gives skriftligt eller på andet varigt medie.

Læs den nye forbrugerklagelov her: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=169709

EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION

Vi er medlem af ejendomsmæglernes landsorganisation. EL har som hovedformål at varetage medlemmernes og branchens interesser i forhold til politiske beslutninger, medvirke ved høringer og i udvalg i forbindelse med udarbejdelse af ny lovgivning, udarbejdelse af regelsæt og videre uddannelse af vore medlemmer. At sikre, at vore medlemmers kunder er garanteret en kvalificeret ejendomsmæglers bistand i forbindelse med køb og salg af ejendom. Alle EL’s medlemmer opfylder det til enhver tid gældende lovgivnings krav om forsikringsdækning og garanti.